PCLogin()

伊莉小說

MLogin()

伊莉小說 > 東周五百年最新章節列表

東周五百年

東周五百年

作者:湛兮若存

類別:歷史小說

狀態:連載中

動作: 最新章節 加入書架 直達底部

最後更新:2021/10/16 15:17:01

作者:湛兮若存 東周五百年線上看: 東遷雖國齊鄭最,荊楚漸橫開桓文,楚莊宋襄和秦穆,迭為王霸得專徵晉襄景悼稱世霸,平哀齊景思代興晉楚兩衰吳越進,闔閭勾踐何縱橫? 春秋諸國難盡數,幾派源流略可尋魯衛晉燕曹鄭蔡,與吳姬姓同宗盟齊由呂尚宋商裔,禹後杞越顓頊荊秦亦頊裔陳祖舜,許始太嶽各有生 及交戰國七雄起,韓趙魏氏晉三分魏與韓皆周同姓,趙先造父同贏秦齊呂改田即陳後,黃歇代楚熊暗傾宋亡於齊魯入楚,吳越交勝總歸荊 周鼎既遷合從散,六國相隨漸屬秦


簡介: 東遷雖國齊鄭最,荊楚漸橫開桓文,楚莊宋襄和秦穆,迭為王霸得專徵晉襄景悼稱世霸,平哀齊景思代興晉楚兩衰吳越進,闔閭勾踐何縱橫? 春秋諸國難盡數,幾派源流略可尋魯衛晉燕曹鄭蔡,與吳姬姓同宗盟齊由呂尚宋商裔,禹後杞越顓頊荊秦亦頊裔陳祖舜,許始太嶽各有生 及交戰國七雄起,韓趙魏氏晉三分魏與韓皆周同姓,趙先造父同贏秦齊呂改田即陳後,黃歇代楚熊暗傾宋亡於齊魯入楚,吳越交勝總歸荊 周鼎既遷合從散,六國相隨漸屬秦

《東周五百年》最新章節

《東周五百年》正文